สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประชาสัมพันธ์ทดลองเครื่องของบริษัท RISO

ประชาสัมพันธ์.....อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่านใดที่สนใจจะทำเอกสารแบบรูปเล่มที่เป็นงานวิชาการหรืองานอื่นๆของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบสีหรือขาวดำ สามารถทำได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองเครื่องของบริษัท RISO ที่นำเครื่องมาทดลองใช้ชั่วคราว อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคะ