สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักพิมพ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

https://goo.gl/forms/AF7X6nFpIGxSGYq83