สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประชาสัมพันธ์ส่งต้นฉบับผลิตเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

     

      ขอประชาสัมพันธ์ อาจารย์ท่านใดต้องการติดต่อขอรับบริการผลิตเอกสารประกอบการสอนในภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2560 รบกวนส่งต้นฉบับได้ที่หน่วยบริการและบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 6 ห้อง 06-104 หรือ ห้อง 06-102 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น เพื่อดำเนินการในการผลิตเอกสารประกอบการสอนให้ทันกับการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน
***เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
***ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น.

            -------- สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับบริการบนหน้าเว็บไซต์นี้ หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงาน สำนักพิมพ์ฯ -------