สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

"แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์" ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนด "แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์" ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในแต่ละประเภทตามภารกิจของสำนักพิมพ์ฯซึ่งกำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ว่าจะได้ซึ่งแนวปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนชัดเจน และง่ายต่อความเข้าใจของผู้รับบริการด้านการพิมพ์ ดังเอกสารแนบ

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด