สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

บริการจ้างทำหนังสือ/ตำรา/เอกสารทางวิชาการ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อจัดพิมพ์ กับทางสำนักพิมพ์ฯ

1.     ต้นฉบับ 1 เล่ม

2.     CD ข้อมูล

3.     ติดต่อ ณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4.     อัตราค่าบริการ  ตามการประเมินราคาจากต้นฉบับ

 

ผลงานของเราที่ผ่านมา

แกลเลอรี่