สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

4 ผู้ประกอบการยื่นซองเพื่อเข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดเปิดซองจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำสำนักพิมพ์ฯ จำนวน 3 รายการ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00น. ณ ห้องสำนักงานพัสดุ  มีผู้ประกอบการเข้ารับการยื่นซองประมูลครุภัณฑ์ 3 รายการ แล้วเสร็จไปด้วยดี โดยมีนายศฤงคาร กิติวินิต เป็นประธานการเปิดซองฯ ในครั้งนี้

 

แกลเลอรี่