สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558

https://drive.google.com/open?id=0Bxt9G5HjUgjeRzhNRmZyQXdpOGs