สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ให้กับ "บุคลากรงานสารบรรณกลางส่วนราชการ"

      ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ให้กับ "บุคลากรงานสารบรรณกลางส่วนราชการ" ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 605 โดยมีนางอุษณีษ์ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ดูแลงานสารบรรณสำนักพิมพ์ฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่