สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประชุมสำนักพิมพ์ฯ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 18 กันยายน 2560 ผู้จัดการสำนักพิมพ์ฯฯ จัดประชุมครั้งที่ 3/2560 โดยมีบุคลากรสำนักพิมพ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการชุมเรื่องรายงานผลการประเมินหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559 และการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2560  เวลา 14.10  น. ณ ห้องสำนักงานสำนักพิมพ์ฯ อาคาร 6 ชั้น 1 (06-104)

แกลเลอรี่