สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

เยี่ยมชมโรงพิมพ์ดิจิตอลม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันนี้ (25 กันยายน 2560) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี นายศฤงคาร กิติวินิต ผู้จัดการสำนักพิมพ์ รวมทั้งบุคลากร เข้าเยี่ยมชมโรงพิมพ์ดิจิตอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงและบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานและครบวงจร

แกลเลอรี่