สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในระบบ ERP

วันนี้(3ตุลาคม2560) งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรียนเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการในระบบ ERPเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบคลังวัสดุและการตรวจนับพัสดุประจำปีพ.ศ.2560 ประจำหน่วยงาน ณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(ศูนย์คอมพิวเตอร์)เวลา 10.00-12.00 น.ห้อง25-605

โดยมีนางปวีณ์ริศา หลักทรัพย์ พนักงานพิมพ์ 3 และนางอุษณีษ์ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ดูแลงานพัสดุสำนักพิมพ์ฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้

แกลเลอรี่