สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจัดขึ้น ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แกลเลอรี่