สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดจัดการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา