สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวานนี้(27 ธ.ค.60) เวลาประมาณ 13.00 น. ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และคุณสุพจน์ อาวาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ ประสบการณ์/แนวคิด/วาทกรรมกับสิ่งที่เห็น (บางส่วน) ในบ้าน โดยมี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่