สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ผู้จัดการสำนักพิมพ์ฯมอบของขวัญปีใหม่2561แก่บุคลากร

นายศฤงคาร กิติวินิต ผู้จัดการสำนีกพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่บุคลากรสำนักพิมพ์ฯ พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร ณ ห้องสำนักงานสำนักพิมพ์ฯ ชั้น 1 อาคาร 6 ห้อง 06-104 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่