สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

เอกสารประกอบการสอนที่ทางสำนักพิมพ์ มรย.วางจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการผลิตเอกสารประกอบการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาที่มีวิชาเรียนตามรายชื่อวิชาดังกล่าว สามารถจัดซื้อหนังสือเพื่อใช้ประกอบการเรียนได้แล้ว ณ ห้องจำหน่ายเอกสารประกอบการสอน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 06-102 ให้บริการในวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้....