สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันนี้ (9 ม.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณอาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายศฤงคาร กิติวินิต ผู้จัดการสำนักพิมพฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่