สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ 61

วันนี้ (14ก.พ.61) ที่ บริเวณอาคารประกอบ 1 หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป เนื่องในวันราชภัฏ 61 โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมรำลึกถึงวันราชภัฎ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเดิมจากวิทยาลัยครู ให้เป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 แทนวิทยาลัยครู จึงถือเอาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันราชภัฏ" สืบต่อมา นอกจากการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลายังได้จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม โดยเชิญผู้นำศาสนา มาบรรยายธรรมให้แก่คณะครู และนักศึกษา พร้อมสวดดูอาร์ขอพร ณ อาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่