สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการลงพื้นที่ "e-Docs สัญจร"

    วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2561) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการลงพื้นที่ "e-Docs สัญจร" และแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document I ที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรสารบรรณกลาง ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน ครั้งนี้มีหน่วยงานในกำกับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยประเด็นพูดคุย รับฟัง Feed Back การใช้ระบบงาน , แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ , สอบถามความคิดเห็นของการปรับ Layout ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งประเมินความพึงพอใจ

แกลเลอรี่